Il-Quddiesa Solenni tal-Paniġierku f’Jum il-Festa tal-Madonna tal-Ġilju fl-Imqabba, nhar il-Ħadd 30 t’Awwissu, mmexija mill-Kappillan tal-Parroċċa tal-Imqabba, il-W.R. Dun John Curmi.


Festa 2020   Quddiesa tal Panigierku