Lily Decoration's Section 2006

Filmat li jitratta ntervista fejn membri tal-Għaqda tal-Armar Madonna tal-Ġilju jagħtu spjegazzjoni dettaljata dwar ix-xogħol tal-Armar li sar fl-okkażjoni tal-festa tl-Madonna tal-Ġilju 2006.

Dan ix-xogħol, kien konċentrat primarjament fil-Pjazza tal-Knisja, fejn ġew imżanżna bosta disinji ġodda għal mal-Pedestalli u kif ukoll sar xogħol ta’ restawr fuq armar antik, fosthom is-sett ta’ 12-il Anġlu li jintramaw mal-Knisja Parrokjali.


Lily Decoration's Section 2006