Gheruq is-Socjeta - Fjur 20

Dan artiklu dwar is-Soċji veterani Andrew Tanti, Rita Mangion u Emanuel Zammit bħala rikonoxximent lejn il-ħidma li wettqu tul ħajjithom b’riżq is-Soċjeta’ u l-Festa tal-Madonna tal-Ġilju fl-Imqabba. Dawn it-tliet persuni jinsabu jgawdu lil Alla u l-Madonna tal-Ġilju li tant kienu jħobbu. Agħtihom O Mulej il-Mistrieħ ta’ Dejjem.