Festa 2019 - Exposition of the Statue of Our Lady of the Lily in Mqabba Parish Church

Ninsabu fi żmien tas-sena fejn normalment inkunu qed nikkomunikaw magħkom id-dettalji taċ-ċelebrazzjonijet tal-Festa ad unur il-Madonna tal-Ġilju għas-sena 2020, iżda minħabba l-pandemija Covid-19 li laqtet lil kull wieħed u waħda minna, kellu jinbidel kollox u ridna nadattaw għal din ir-realtà ġdida.

Permezz ta’ dan il-komunikat il-Kumitat Amministrattiv qed jagħtikom l-aħħar aġġornamenti tal-andament tas-Soċjetà fosthom:

Aktar dettalji ssibuhom fiċ-ċirkolari hawn taħt.