The Solemn Procession 1995

Dan il-filmat iwasslilna l-ħruġ tal-Purċissjoni Solenni bil-Vara Artistika u Devota tal-Madonna tal-Ġilju tas-sena 1995 u l-merħba mogħtija mid-Devoti u Partitarji miġbura fuq iz-zuntier tal-Knisja.

Tinstema’ wkoll l-eżekuzzjoni tal-Innu lill-Madonna tal-Ġilju u kif ukoll kaxxa nfernali kbira maħduma mill-Għaqda tan-Nar Madonna tal-Ġilju.


Hrug tal-Vara Festa 1995