saddened by the demise of Lynden Fenech

Is-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju tinsab imnikkta bit-telfa taż-żgħażugħ Lynden Fenech li mar jiltaqa’ mal-Mulej nhar it-Tlieta 5 ta’ Mejju 2020 fl-eta’ t’20 sena. Fi tfulitu, Lynden kien membru fil-Lily Juniors u kien jieħu sehem fid-diversi attivitajiet organizzati mis-Soċjeta’.

Nieħdu l-opportunita’ sabiex nestendu l-kondoljanzi sinċieri tagħna lil qrabatu speċjalment lil ommu u missieru Mary Grace Fenech u Daniel Fenech, filwaqt li nżommuh fit-talb tagħna.

Agħtih O Mulej il-Mistrieħ ta’ dejjem, id-Dawl ta’ Dejjem jiddi fuqu, Jistireħ fis-Sliem. Amen.