Decoration and Marc for the feast 1992

Dan il-filmat juri dehra ġenerali tal-Pjazza armata fl-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna tal-Ġilju 1992. It-tieni parti juri l-Marċ tal-Erbgħa tas- sena 1997 bis-sehem brijuż tal-Partitarji li jilħaq il-qofol tiegħu fil-Pjazza tal-Knisja.


Decoration and Marc for the feast 1992