Friday's footage Feast 2008

Dan il-filmat juri l-Feature imħejji mill-Kumitat Sezzjoni Żgħażagħ Madonna tal-Ġilju li ntwera waqt il-Marċ tant popolari tal-Ġimgħa tas-sena 2008. Dan kien wieħed b’tema speċjali għax matul dik is-sena ġie mfakkar il 15-il sena anniversarju mit-twaqqif tal-ewwel Sezzjoni Żgħażagħ Imqabbija.


Friday's footage Feast 2008