The Traditional Midday March 1995

Dan il-filmat tal-lum jagħti ħarsa lejn il-briju waqt il-Marċ Tradizzjonali ta’ Nofsinhar tas-sena 1995. Bis-sehem tal-ewwel Banda Imqabbija, l-partitarji jipparteċipaw b’mod sħiħ bil-kant tal-marċi li jilħqu l-qofol tagħhom tul Triq il-Parroċċa sal-Pjazza ta’ quddem il-Każin.


The Traditional Midday March Festa 1995