traditional midday march of the Feast of Our Lady of the Lily 2008

Il-Marċ ta’ Nofsinhar f’Jum il-Festa tal-Madonna tal-Ġilju 2008, bis-sehem tal-ewwel Banda Imqabbija u kif ukoll is-sehem brijuż tal-Partitarji li jilħaq il-qofol tiegħu tul Triq il-Parroċċa u l-Pjazza tal-Knisja.


Traditional midday March of the Feast of Our Lady of the Lily 2008