Special Messages for 2020 – Our Lady of the Lily Musical Society, l-Imqabba

A special compilation of heart-warming and hopeful messages for 2020, addressed by administrative committee and sub-committee representatives and members alike, operating and collaborating within the Our Lady of the Lily Musical Society, l-Imqabba.


Messaġġi Speċjali għas-Sena 2020 – Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju, l-Imqabba

Messaġġi speċjali ta’ tama u kuraġġ għas-sena 2020, imwasslin minn diversi membri u rappreżentanti tal-Kumitat Amministrattiv u tas-Sotto Kumitati li joperaw u jikkolaboraw fi ħdan is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju, l-Imqabba.


Messaġġi Speċjali għas-Sena 2020 - Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju, l-Imqabba