19th March – Feast of St. Joseph

19 tà Marzu, Festa tal-Patrijarka San Ġużepp, għarus tal-Verġni Marija. San Ġużepp tà Qalb Safja, Itlob għalina.