IKLA TRADIZZJONALI TAL-FESTA TAL-IMMAKULATA KUNĊIZZJONI

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni 2021, il-Kummissjoni Soċjali fi ħdan is-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba ser jorganizza l-Ikla Tradizzjonali tal-Kunċizzjoni, nhar l-Gimgha 10 ta’ Diċembru 2021,  fil-Każin tas-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju, li jinsab fil-Pjazza ewlenija tal-Imqabba. L-attivita’ tibda’ fit-8:00pm u matulha jigi servit varjeta’ t’ ikel f’atmosfera brijuża ta’ Festa.

Din l-attivita’ ser tkun konformi mar-regolamenti maħruġa u aġġornati mill-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika.

Bookings isiru fuq in-numru 79460156.  Aktar dettallji jinkisbu fuq is-sit elettroniku uffiċċjali tas-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju www.talgilju.com.