Alla ħanin, illum jibda perjodu ta ’riflessjoni interna. Il-ġranet jiġġebbdu quddiemi u jistiednuni ‘l ġewwa lejn dak l-ispazju siekt u qaddis li jżomm l-Ispirtu tiegħek. Dan iż-żmien speċjali jqanqalni biex nara ħajti minn għajnejn Kristu u l-verità u r-realtà tal-imħabba tiegħek inkarnata. Agħtini l-grazzja li nidħol fl-ispazju ta’ dawn il-jiem b’antiċipazzjoni tal-laqgħa tagħna. U, meta niftaħ ruħi għall-preżenza tiegħek, ħalli l-qalb tajba bl-imħabba tiegħek tiċċirkola fuqi u tidħol fil-bwiet ta’qalbi. Nitlob dan għall-fini tal-imħabba tiegħek.