Membership 2021

Is-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba tinforma li għadu kemm beda’ t-tiġdid tal-menswalita’ tas-Soċji għas-sena 2021.

Nappellaw lis-Soċji kollha sabiex jagħmlu dan billi jagħddu l-ħlas ta’ €10.00 min għandu bejn it-18-il sena sa 69 sena filwaqt dawk li għandhom 70 sena jew iktar iħallsu €5.00. Il-ħlas jista isir lil xi membru tal-Kumitat Amministrattiv jew Soċjali jew permezz ta’ Revolut fuq 79853044.

Il-ħlas jista isir lil xi membru tal-Kumitat Amministrattiv jew Soċjali jew permezz ta’ Revolut fuq 79853044. Inħeġġu wkoll sabiex aktar persuni ġodda minn 18-il sena l-fuq jissieħbu bħala Membri fi ħdan is-Soċjeta’ billi jikkuntatjaw lil xi membru tal-Kumitat Amministrattiv sabiex l-istess Kumitat jikkonsidra s-shubija tieghu/taghha skont l-Istatut tas-Socjeta’. Tingħata tessera ta’ sħubija b’disinn oriġinali.

Grazzi lil kulħadd bil-quddiem tal-koperazzjoni.