Is-Soċjeta Mużikali Madonna tal-Ġilju ssellem il-memorja ta ‘Monsinjur Dun Ġwann Azzopardi li ħalla din id-dinja l-bieraħ 20 ta Frar 2021. Dan is-saċerdot umli u għaref dejjem għen lis-Soċjeta ‘tagħna kull meta tlabna. F’dan ir-ritratt jidher idawwar lil grupp ta ‘kollegi mill-kumitat tal-festa tal-Madonna tal-Ġilju ġewwa Anticoli Corrado. Il-Mulej jgħinh il-Mistrieh ta ‘dejjem.