Good Friday

Nadurawk O Ġesu’ u Nberkuk, għax b’Salibek u l-Mewt tiegħek inti fdejtna.