“Emmint għax rajtni?” jistaqsi Ġesù.

“Henjin dawk li ma jarawx u xorta jemmnu.”.