Is-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju flimkien mad- diversi fergħat fi ħdanha,tawgura lis-Sindku tal-Imqabba, s-Sur Omar Farrugia l-isbaħ xewqat f’għeluq sninu. Awguri