Marbled Easter Eggs Crafts

Għeżież tfal, dan huwa filmat ieħor intitolat “Marbled Easter Eggs“, kraft li żgur ser tieħdu gost tagħmlu, għalhekk inħeġġukhom tibgħatulna ritratti jew filmati tagħkhom waqt li qegħdin taħdmu dan l-eżerċizzju intom ukoll .

Grazzi lis-Sinjorina Kylie Caruana li ħadet ħsieb tipprepara dan il-filmat.