Mater Dolorosa: Virtual Exhibition

Is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju flimkien tippreżenta Mater Dolorosa: Wirja Virtwali. Din il-wirja teħodna lura għas-sena 2016 fejn issa ġiet maqluba b’mod virtwali sabiex tkun tista titgawda matul dan iż-żmien partikolari tal-Ġimgħa Imqaddsa.