Nagħtu merħba lix-xahar maħbub ta’ Mejju, xahar bi tradizzjoni kbira marbuta mal-Festa tal-Madonna tal-Ġilju fl-Imqabba. Fl-istatut tal-Fratellanza tal-Immakulata Kunċizzjoni, mwaqqfa fl-1772 huwa dokumentat li l-Festa tal-Madonna tal-Ġilju kellha tkun iċċelebrata fix-xahar ta’ Mejju. Hekk baqa’ jsir sa nofs is-snin tmenin tas-seklu l-ieħor, fejn imbagħad intlaqgħet it-talba biex il-Festa tiġi trasferita għal Ġunju.

L-Innu Marċ “Mayflower”, kompiożizzjoni tas-Surmast Onorarju u Ex-President tas-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju, Mro Julio Tanti għadu popolari sal-lum u sinonimu maċ-ċelebrazzjonijiet tal-Festa tal-Madonna tal-Ġilju.

Viva x-xahar maħbub tà Mejju

Żejjen l-art, libbes il-ġonna

Ward ilewwen żiffa tfewwaħ

Xahar li jixraq lill-Madonna.

 

Fost il-fjuri jiddi l-Ġilju

Simbolu sħiħ tal-purità

Dawka l-anġli bil-girlanda

Żejjnu l-Omm tal-Purità

Dawka l-anġli bil-girlanda

Żejjnu l-Omm tal-Purità.

 

Ċerimonja baqgħet dejjem

Fost iżżgħar b’ħeġġa titrabba

Jum li fih baqà jitnissel

L-entużjażmu ġol-Imqabba.

 

Inkantaw mal-Banda Lily

Innijiet tà versi sbieħ

Lill-Madonna minn Tal-Ġilju

Vera Festa f’jum ferrieħ

Lill-Madonna minn Tal-Ġilju

Vera Festa f’jum ferrieħ!