L-Għaqda tan-Nar fi ħdan is-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba, b’kollaborazzjoni mal-Kumitat Amministrattiv tal-istess Soċjeta’ ser torganizza l-Barbecue annwali biswit il-kumpless tan-nar Madonna tal-Ġilju li jinsab f’ Ta’ Kandja, Limiti tas-Siġġiewi nhar it-Tlieta 20 ta’ Settembru 2022 (lejlet Festa Pubblika) mit-8:00pm il-quddiem. Il-menu ser ikun jikkonsisti f’majjal jew tiġieġ.

Ser ikun hemm divertiment provdut. Ser ikun hemm trasport provdut li jitlaq mill-pjazza tal-Imqabba fis-7:30pm. Din l-attivita’ hija miftuħa għal kulħadd.

Bookings isiru fuq in-numru 79853044 u għal aktar informazzjoni, wieħed għandu jżur is-sit elettroniku uffiċċjali tas-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju www.talgilju.com