Il-Fratellanza tal-Immakulata Kunċizzjoni nhar il-Ħamis 1 ta’ Diċembru 2022, tħeġġeġ lid-devoti ta’ Marija Immakulata jattendu fil-knisja Parrokkjali tal-Imqabba għal Ħruġ min-niċċa tal-vara tal-Madonna tal-Ġilju.  Il-funzjoni tibda fit-8pm.