Inawgurazzjoni ta’ proġett b’fondi mill-iskema: Soċjetajiet Mużikali Aktar Inklussivi – Proġett b’fondi mill-iskema: Libertà li Tgħix

Il-Kumitat Amministrattiv fi ħdan is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba jixtieq jesprimi gratitudni pubblika lejn l-Onorevoli Julia Farrugia Portelli, Ministru għall-Inklużjoni, il-Kwalità tal-Ħajja u l-Volontarjat, tas-sapport kostanti tagħha u l-appoġġ finanzjarju ofrut permezz tal-iskemi ‘Soċjetajiet Mużikali Aktar Inklussivi’ u ‘Libertà li Tgħix’, mil-liema s-Soċjetà se tkun qed tibbenifika minn allokazzjoni ta’ fondi għal titjib tal-aċċessibilità fis-Sede tagħna kif ukoll fiż-żieda tal-parteċipazzjoni għal persuni anzjani jew b’diżabilità. Permezz ta’ dan l-investiment diversi persuni se jkunu jistgħu jqattgħu l-ħin liberu tagħhom fl-organizzazzjoni tal-festa matul is-sena u s-Soċjetà ser tkun qed toffrilhom post sigur u addattat għal bżonnijiet individwali.

The Administrative Committee within the Our Lady of the Lily Musical Society of l-Imqabba would like to express its gratitude to the Hon. Julia Farrugia Portelli, Minister for Inclusion, Quality of Life and Volunteering, for her persistent support and financial aid made accessible through the ‘More Inclusive Musical Societies’ and ‘Freedom to Live’ schemes, from which the Society will be benefiting from an allocation of funds to improve accessibility at our premises as well as in increased participation for the elderly or disabled. Through this investment, several activists will be able to better participate in and support the organisation of the ‘festa’ throughout the year, with our Society being better equipped at offering them a safe and suitable public space catered for their individual needs.

Inawgurazzjoni ta’ proġett b’fondi mill-iskema: Soċjetajiet Mużikali Aktar Inklussivi – Proġett b’fondi mill-iskema: Libertà li Tgħix
Inawgurazzjoni ta’ proġett b’fondi mill-iskema: Soċjetajiet Mużikali Aktar Inklussivi – Proġett b’fondi mill-iskema: Libertà li Tgħix
Inawgurazzjoni ta’ proġett b’fondi mill-iskema: Soċjetajiet Mużikali Aktar Inklussivi – Proġett b’fondi mill-iskema: Libertà li Tgħix
Inawgurazzjoni ta’ proġett b’fondi mill-iskema: Soċjetajiet Mużikali Aktar Inklussivi – Proġett b’fondi mill-iskema: Libertà li Tgħix