Offerta għall-kiri tal-bottegin tal-każin għall-perjodu  bejn L-1 TA’ SETTEMBRU 2022 U L-31 T’AWWISSU 2023

Il-Kumitat Amministrattiv qiegħed jirċievi l-offerti għall-KIRI TAL-BOTTEGIN TAL-KAŻIN sa nhar il-Ħadd 26 ta’ Ġunju 2022 f’ 12.00pm. Min jitfa’ l-offerta jrid ikollu età t’ aktar minn tmintax (18) ’il sena. L-offerti ser jiftħu nhar it-Tnejn 13 ta’ Ġunju 2022.

L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu: 

  1. Mill-bar tal-Każin
  2. Jew mingħand is-Segretarju is-Sur Julian Falzon
  3. Jew minn fuq is-sit elettroniku tas-Soċjetà (għafas fuq dan il-link).

L-applikazzjonijiet jistgħu jiġu sottomessi permezz ta’ waħda minn dawn it-tlieta:

  1. Jintefgħu fil-kaxxa siġġillata fil-pjan terran tal-Każin
  2. Jew jintbagħtu permezz ta’ posta elettronika fuq [email protected]
  3. Jew jimtlew fuq is-sit elettroniku tas-Soċjetà (għafas fuq dan il-link).

Niżżel ir-regolamenti biex tkun tista tissottomoetti l-offerta tiegħek.  Biex tissottometti l-offerta tiegħek online, jekk jogħġbok uża din formola. Wieħed mit-tim tagħna jikkuntattjak ladarba nirċievu l-applikazzjoni tiegħek.