Onor Toni Bezzina – Vista u ringrazzjament

Il-Kumitat Amministrattiv fi ħdan is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba jixtieq jirringrazzja lill-Perit Toni Bezzina, kelliem tal-Oppożizzjoni għat-Trasport, tal-assistenza u l-pariri professjonali kostanti tiegħu fl-operat tas-Sede tagħna u l-ħidma tiegħu lejn il-kultura ta’ festi f’Malta. Grazzi mill-qalb!

The Administrative Committee within the Our Lady of the Lily Musical Society of l-Imqabba would like to thank the Hon. Toni Bezzina, spokesperson of the Opposition Party for Transport, for his steady, professional assistance and advice with respect to the operation of our premises, as well as his invaluable work towards the ‘festa’ culture in Malta. Thank you!