Proġett b’fondi mill-fondazzjoni GAL Xlokk

Is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba tixtieq tirringrazzja lill-Onorevoli Dr. Stefan Zrinzo Azzopardi, Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej tal-għajnuna tiegħu sabiex is-Soċjetà setgħet tibbenifika minn allokazzjoni ta’ fondi b’rabta mal-programm LEADER għal proġett ta’ rinovazzjoni fi ħdan is-Sede tagħna, kif imniedi mill-fondazzjoni GAL Xlokk.

The Our Lady of the Lily Musical Society of l-Imqabba would like to thank the Hon. Dr. Stefan Zrinzo Azzopardi, Parliamentary Secretary for European Funds, for his assistance in enabling the Society to benefit from an allocation funds in connection with the LEADER program for targeted renovation within our Club’s premises, as launched by the GAL Xlokk foundation.