FESTA MADONNA TAL-ĠILJU 2022

Is-Sezzjoni Żgħażagħ Madonna tal-Ġilju tixtieq tinforma li għadha kemm nediet id-disinn tat- t-shirt fl-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna tal-Ġilju 2022!

Dan it- t-shirt ser ikun għall-bejgħ bi prezz ta’ €8.

Ordnijiet jistgħu jsiru billi tikkuntattjaw lil Shanaia Montebello jew lil Avril Spiteri permezz ta’ Facebook jew fuq in-numri 99070549 jew 99021116. Tistgħu wkoll tixtru t- t-shirt tagħkom billi tagħmlu użu mil-Online fuq store.talgilju.com.

Inħeġġu lil kulħadd sabiex jordna u jkollu dan il-flokk biex flimkien inkomplu nkabbru l-briju u l-atmosfera fil-ġimgħa tal-Festa tant għażiża għalina.