Nhar il-Ħadd 20 ta Marzu 2022, is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju laqgħat lil Dr. Lydia Abela, mart il-Prim Ministru tà Malta fis-Sede waqt żjara tà korteżija li għamlet fir-raħal tal-Imqabba.

On Sunday 20th March, the Our Lady of the Lily Musical Society welcomed Dr Lydia Abela, wife of the Prime Minister during a visit of courtesy she made in Mqabba.