Wirja tal-Ġimgħa Mqaddsa bl-isem ta’ Ecce Mater Tua

Is-Sezzjoni Żgħażagħ Madonna tal-Ġilju l-Imqabba tixtieq tħabbar li ser tkun qiegħda ttellgħa Wirja tal-Ġimgħa Mqaddsa bl-isem ta’ Ecce Mater Tua. Matul din il-wirja ser jiġu esebiti bosta statwi relatati mal-Ġimgħa Mqaddsa bħall-istatwa ta’ Kristu Rxoxt, l-istatwa tal-Aħħar Ċena, fost oħrajn. Dawn l-istatwi huma xogħol l-iskultur Joseph Cutajar Zahra. Ser ikunu esebiti wkoll diversi pitturi maħduma mill-pittur lokali, Kurt Friggieri.

Din il-wirja ser tkun qiegħda tittella’ minn nhar il-Ħamis 30 ta’ Marzu sa nhar il-Ħadd 9 t’April, ġewwa l-Każin tas-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju l-Imqabba.

Dħul huwa mingħajr ħlas u l-wirja hija aċċessibli għal kulħadd!

Ħinijiet tal-ftuħ għal pubbliku;

• Fost il-ġimgħa: Mis-18:00 sad-21:00
• Nhar ta’ Sibt u Ħadd: Mid-09:00 sal-17:00
• Nhar Jum id-Duluri: Mid-09:00 ‘l quddiem
• Nhar Ħamis ix-Xirka: Mis-18:00 ‘l quddiem
• Nhar il-Ġimgħa l-Kbira: Mid-09:00 ‘l quddiem
• Nhar Ħadd il-Għid: Mid-09:00 sal-11:00

Għall-aktar informazzjoni tistgħu tikkuntattjawna fuq 79361353 jew fuq [email protected] .