Il-Kumitat Soċjali fi ħdan is-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba ser jorganizza attivta’ għat-tfal li ser tkun tikkonsisti f’Foam Party u logħob tal-ilma, nhar it-Tlieta 18 ta’ Lulju 2023 fis-6:00pm fuq il-bejt tal-Każin tas-Soċjeta’.

It-tfal kollha huma mħeġġin jiġu lebsin il-malja.

Bookings isiru fuq in-numru 99670517.