Wara s-suċċess tal-ewwel edizzjoni, il-Kumitat Soċjali fi ħdan is-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba ser jorganizza attivita’ għat-tfal li ser tkun tikkonsisti f’Foam Party, Inflatables, ikel u xorb nhar it-Tnejn 18 ta’ Settembru 2023 fis-5:00pm fl-Mqabba Football Grounds.

It-tfal kollha huma mħeġġin jiġu lebsin il-malja.

Bookings isiru fuq in-numru 99670517.