Għat-tieni sena konsekuttiva, nhar is-Sibt, 30 ta’ Settembru 2023 mis-6:00pm il-quddiem il-Kumitat Soċjali fi ħdan is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju, l-Imqabba se jkun qed jorganizza ‘Festa Familja’ ġewwa Misraħ il-Fidwa, l-Imqabba, biswit il-bandli ‘Onġi Onġella’.

Din l-attività differenti u divertenti se tikkonsisti f’tiżwieqa ta’ ikel tradizzjonali, xorb, logħob għat-tfal, kantanti, bejgħ ta’ oġġetti u bosta attivitajiet oħra għal kulħadd; kollox f’ambjent ta festa tradizzjonali Maltija!

Attività għall-familja kollha. Aktar informazzjoni tiġi komunikata il-quddiem.