Fl-okkażjoni taċ-ċelebrazzjonijiet marbuta ma’ “Jum l-Imqabba”, organizzati mill-Kunsill Lokali tal-Imqabba, il-Banda Madonna tal-Ġilju, taħt id-direzzjoni ta’ Mro Andrew Calleja ser ttella’ programm strumentali nhar is-Sibt 21 ta’ Ottubru 2023 fis-7:30pm ġewwa s-Sala tal-Iskola Primarja fi Triq il-Belt Valletta fl-Imqabba.