Il-Kummissjoni Banda fi ħdan is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba, ser torganizza Open Day, nhar il-Ħadd 10 ta’ Diċembru 2023, Jum il-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni fl-Imqabba mill-10:30am il-quddiem. Dawk li ser jattendu ser ikollhom l-opportunità li jiltaqgħu mal-għalliema fi ħdan l-iskola tal-mużika, filwaqt li tingħata ħarsa lejn is-sezzjoni tal-injam flimkien ma’ Mro Edwin Pace, u kif ukoll ħarsa lejn l-istrumenti tar-ram.

Ser ikun hemm sessjonijiet interattivi mal-udjenza preżenti, fosthom spjega fuq is-solviġġ u perkussjoni, li hija l-qalb ta’ kull banda. Ser ikun hemm ħin allokat għad-daqq. Kulħadd mistieden jattendi għal din l-attività ta’ nteress kbir.