Għeżież Soċi u Partitarji,

Nistgħu ngħidu li ntemmet sena oħra u bħala Soċjetà tassew li għandna nkunu sodisfatti għal dak kollu li wettaqna matul din is-sena!

Il-Kumitat Amministrattiv flimkien mal-fergħat kollha fi ħdan is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju qed jagħmlu ħilithom sabiex ikollna sena oħra ta’ suċċess li tibqa’ ttimbrata fl-istorja tas-Soċjetà tagħna. Ma jistgħax jonqos li ħsibijietna jduru l- ewwel lejn il-festa tal-Madonna tal-Ġilju, li se tiġi ċċelebrata bejn id-9 u s-16 ta’ Ġunju 2024. Matulha se nkunu qegħdin infakkru diversi anniversarji li sawwru l- istorja glorjuża tagħna. Ewlenin fosthom huma s-60 sena anniversarju mill- inawgurazzjoni u t-tberik tal-Post tan-Nar: ‘The Lily Fireworks Factory’, propju fl- 1964, kif ukoll il-170 anniversarju mid-definizzjoni u l-proklamazzjoni tad-Domma tal-Immakulata Kunċizzjoni mill-Papa Piju IX fl-1854.

Għaldaqstant, qegħdin nerġgħu nitolbu l-kontribut finanzjaru tagħkom b’risq il- festa tal-Madonna tal-Ġilju 2024 li se tikkommemora dawn l-anniversarji. Min-nhar il-Ġimgħa, 15 ta’ Diċembru 2023 u fil-ġranet ta’ wara, membri tal-istess Kumitat se jibdew jiġbru l-offerta tagħkom fl-envelops li rċevejtu ma’ din il- korrispondenza. Kull min ikun irid li jingħata rċevuta għandu jniżżel id-dettalji fejn indikat. Inħeġġukom sabiex, bħal dejjem, tkunu ġenerużi fl-għotijiet tagħkom. Nissuġġerixxu li kull familja tal-inqas tikkontribwixxi €10.00. Infakkrukom ukoll li waqt din il-ġabra se jkun qiegħed jitqassam il-kalendarju għas-sena 2024, li din is- sena se jkun ferm aktar elaborat fl-istil! Ta’ dan u ħafna aktar, nirringrazzjawkom tassew minn qiegħ qalbna. Aħna persważi li tafu li kull ewro li tikkontribwixxu, dan aħna nrodduhomlkom lura f’xogħol u proġetti b’risq il-festa għażiża tagħna tal- Madonna tal-Ġilju u s-Soċjetà li ġġib isimHa!

Filwaqt li mill-qalb nawgurawlkom Milied hieni u sena ġdida mimlija saħħa, opportunità u paċi, nixtiequ nieħdu din l-okkażjoni sabiex inżommukom infurmati bid-diversi attivitajiet li hemm imħejjija għalikom matul dawn il-jiem sbieħ li ġejjin. Grazzi.

ATTIVITAJIET FIL-JIEM LI ĠEJJIN

  • ✓  Il-Ħadd, 17 ta’ Diċembru 2023, 10:45am: Dħul il-vara artistika tal-Madonna tal-Ġilju fin-niċċa tagħHa.
  • ✓  Il-Ħadd, 17 ta’ Diċembru 2023, 6:30pm: Kunċert tal-Milied mill-Banda Madonna tal-Ġilju fis-Sala tal-Kunċerti u l-Konferenzi f’Palazz il-Ġilju. Dħul mingħajr ħlas.
  • ✓  Il-Ħamis, 21 ta’ Diċembru 2023: Tqassim tar-Rigali minn Santa Klaws organizzat mis-Sezzjoni Żgħażagħ. Bookings fuq: 7926 3253.
  • ✓  Il-Ħadd, 24 ta’ Diċembru 2023: Christmas Eve Party organizzat mill-Bottegin tal-Ġilju. Bookings fuq: 7909 4340.
  • ✓  L-Erbgħa, 27 ta’ Diċembru 2023, 4:00pm: Party tal-Milied għat-Tfal organizzat mis-Sezzjoni Soċjali. Bookings fuq: 9967 0517.
  • ✓  Il-Ħadd, 31 ta’ Diċembru 2023: New Year’s Eve Party organizzat mill-Bottegin Tal-Ġilju. Bookings fuq: 7909 4340.
  • ✓  Il-Ħadd, 7 ta’ Jannar 2024, 9:00am: Ġeraldu Debattista One-Day Darts Tournament f’Palazz il-Ġilju. Bookings fuq: 9947 1736.

KUMITAT AMMINISTRATTIV 2022-2024
Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju, l-Imqabba