Dettalji tal-programm Tal-Festa Tal-Immakulata Kunċizzjoni Fl-Imqabba 2023.

Il-Ġimgħa 1 ta’ Diċembru 2023 – L-Ewwel Jum tan-Novena

5:30pm: Jingħad ir-Rużarju u l-Kurunella u tingħata l-Barka Sagramentali.

6:30pm: Quddiesa Kantata fil-Knisja Parrokjali tal-Imqabba.

(L-istess programm isegwi tul il-ġranet kollha tan-Novena).

Il-Ħadd 3 ta’ Diċembru 2023

10:45am: Ħruġ min-Niċċa tal-Vara Artistika u Devota tal-Madonna tal-Ġilju fil-Knisja Parrokjali tal-Imqabba.

Id-devoti kollha huma mħeġġa jattendu.

It-Tnejn 4 ta’ Diċemrbu 2023

8:30pm: Inawgurazzjoni tal-iskeda tar-Radju Komunitarju “Tal-Ġilju FM 95.4” li ser ikun qiegħed ixandar sal-Ħadd 10 ta’ Diċembru 2023.

Il-Ħamis 7 ta’ Diċembru 2023

7:45pm: Servizz Mużikali mill-Banda Madonna tal-Ġilju f’Bormla.

Trasport jitlaq mill-Pjazza tal-Imqabba fis-6:45pm.

Bookings fuq 79853044.

Il-Ġimgħa 8 ta’ Diċembru 2023 – SOLENNITA’ TAL-IMMAKULATA KUNĊIZZJONI

8:00am: Ħruq ta’ Murtali u Murtaletti.

10:00am: Tqegħid ta’ fjuri f’riġlejn l-istatwa tal-Immakulata Kunċizzjoni fuq Tal-Mentna.

12:00pm: Ħruq ta’ Murtali u Murtaletti

7:00pm: Ħruq ta’ Murtali tal-Beraq u tal-Kulur mill-Għaqda tan-Nar Madonna tal-Ġilju

8:00pm: L-Ikla Tradizzjonali tal-Festa fil-Każin. Bookings fuq 79853044.

Is-Sibt 9 ta’ Diċembru 2023 – Lejlet il-Festa

6:30pm: Quddiesa Kantata fil-Knisja Parrokjali tal-Imqabba.

5:00pm: Attivita’ tal-Milied fil-Pjazza tal-Imqabba.

Il-Ħadd 10 ta’ Diċembru 2023 – JUM IL-FESTA

8:30am: Quddiesa Kantata.

10:00am: Quddiesa.

10:00am: Open Day fil-Każin organizzata mill-Kummissjoni Banda Madonna tal-Ġilju

4:00pm: Quddiesa Kantata Solenni tal-Festa bis-sehem tad-diversi Kumitati u Kummissjonijiet fi ħdan is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju.

5:00pm: Ħruġ tal-Purċissjoni Solenni bil-Vara Artistika u Devota tal-Madonna tal-Ġilju li matulha jingħad ir-Rużarju.

(F’każ li t-temp ma jippermettix, isir Rużarju meditat fil-Knisja).

5:45pm: Dħul tal-Purċissjoni, Antifona, Ċelebrazzjoni Ewkaristika u Barka Sagramentali.

6:15pm: Programm Mużikali mill-Banda Madonna tal-Ġilju fil-Pjazza ta’ quddiem il-Każin.

7:00pm: Get-to-Gether fil-Każin