Is-Sezzjoni Żgħażagħ Madonna tal-Ġilju tixtieq tippreżentalkom id-disinji tat-T-Shirt uffiċjali u l-Gear kommemorattiv fl-okkażjoni tal-Festa 2023, festa kbira għal din is-Sezzjoni li ser tkun qiegħda tiċċelebra it-30 sena mit-twaqqif tagħha!

• T-Shirt – €8
• T-Shirt bl-isem – €10
• Gear – €25

Offerta speċjali ta’ €30 għal min jordna t-tnejn li huma!
*L-offerta ma tinkludiex l-isem*

Għamlu l-ordnijiet tagħkom billi tikkuntattjaw lil Shanaia Montebello permezz ta’ Facebook jew fuq in-numru 99070549.

Inħeġġu lil kulħadd sabiex jordna u jkollu dan it-t-shirt u l-gear biex flimkien inkomplu nkabbru l-briju u l-atmosfera fil-ġimgħa tal-Festa tant għażiża għalina.