Il-kumpanija teatrali Golden Lilies fi ħdan is-Sezzjoni Żgħażagħ Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba, tippreżenta “Kulħadd Iridu!”. Kummiedja fi tliet atti, b’direzzjoni ta’ Shawn Ciantar.

X’jiġri meta Peter jidħollu fellus f’rasu? Patrick u Melanie kif ser ikunu ta’ għajnuna għal Peter? X’inhu jisma’ Saviour, jekk wara kollox dak li qiegħed jisma’ huwa minnu? U z-ziju Victor, tassew xejn ma jaħrablu minn taħt imnieħru?

“Kulħadd Iridu!”… lil min u xi jridu wara kollox?!

Titlifhiex!