Il-Kumitat Soċjali fi ħdan is-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba ser jorganizza attivita’ għat-tfal li ser tkun tikkonsisti f’Foam Party, water slides, ikel u xorb nhar it-Tnejn 15 ta’ Lulju 2024 fis-5:00pm fl-Mqabba Football Grounds.

It-tfal kollha huma mħeġġin jiġu lebsin il-malja. Bookings isiru fuq in-numru 7953 9542.