Is-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba tinforma li għadu kemm beda’ t-tiġdid tat-Tessera tas-Soċji għas-sena 2024.

Nappellaw lis-Soċji kollha sabiex jagħmlu dan billi jagħddu l-ħlas ta’ €10.00 għal kull min għandu il-fuq minn 18-il sena.

Ġedded it-tessera tiegħek online‬.

Il-ħlas jista isir online jew lil Petra Abdilla fuq +356 9957 3871 jew email [email protected]. Inħeġġu wkoll sabiex aktar persuni ġodda minn 18-il sena l-fuq jissieħbu bħala Membri fi ħdan is-Soċjeta’. Tingħata tessera ta’ sħubija b’disinn oriġinali.

Grazzi lil kulħadd bil-quddiem tal-koperazzjoni.