FESTA MADONNA TAL-ĠILJU 2021

Feast Programme

Il-Ħadd, 13 ta’ Ġunju

10:45am – Ħruġ privat tal-vara tal-Madonna tal-Ġilju min-niċċa tagħha. Il-vara artistika u devota tal-Madonna tal-Ġilju se titpoġġa fiċ-ċentru tal-Knisja Parrokkjali għal ħmistax-il ġurnata ta’ qima mid-devoti. Il-ħruġ tal-vara se jsir b’mod privat minħabba ċ-ċirkostanzi preżenti iżda se jixxandar dirett fuq il-mezzi tal-midja soċjali uffiċċjali tas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju.

It-Tnejn, 14 ta’ Ġunju

6:30pm – Quddiesa għat-tfal tal-Parroċċa bis-sehem taż-żgħagżagħ.

It-Tlieta, 15 ta’ Ġunju

6:30pm – Quddiesa bis-sehem tad-dilettanti tan-nar u l-armar, b’suffraġju għall-erwieħ tas-soċji u partitarji mejtin tas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju.

L-Erbgħa, 16 ta’ Ġunju

6:30pm – Quddiesa bis-sehem tal-Kummissjoni Banda, il-bandisti u l-Fratellenza tal-Immakulata Kunċizzjoni, b’suffraġju għall-erwieħ tal-bandisti u l-benefatturi mejtin tas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju kif ukoll il-fratelli mejtin tal-Fratellenza tal-Immakulata Kunċizzjoni.

Il-Ħamis, 17 ta’ Ġunju – Jum ta’ Tħejjija

6:30pm – Quddiesa kantata akkumpanjata mill-Banda Madonna tal-Ġilju bi priedka minn Patri Renald Lofreda O. Carm. Wara tingħata l-Barka Sagramentali u titkanta l-Antifona ‘Madonna tal-Ġilju‘ ta’ Patri Ġorġ Grech.

Il-Ġimgħa, 18 ta’ Ġunju – Jum ta’ Tħejjija

6:30pm – Quddiesa kantata akkumpanjata mill-Banda Madonna tal-Ġilju bi priedka minn Patri Renald Lofreda O. Carm. Wara tingħata l-Barka Sagramentali u titkanta l-Antifona ‘Madonna tal-Ġilju‘ ta’ Patri Ġorġ Grech.

Is-Sibt, 19 ta’ Ġunju – Jum ta’ Tħejjija – Lejliet il-Festa

6:30pm – Quddiesa kantata akkumpanjata mill-Banda Madonna tal-Ġilju bi priedka minn Patri Renald Lofreda O. Carm. Wara tingħata l-Barka Sagramentali u titkanta l-Antifona ‘Madonna tal-Ġilju‘ ta’ Patri Ġorġ Grech.

Il-Ħadd, 20 ta’ Ġunju – Jum il-Festa tal-Madonna tal-Ġilju

9:00am – Ħruq ta’ kaxxa infernali, murtaletti u murtali bil-logħob. 9:00am – Quddiesa Konċelebrata Solenni tal-Festa. Wara l-Evanġelju, l-Kanonku Antoine Borg jinseġ Paniġierku dwar il-ħajja u l-virtujiet tal-Madonna taħt it-titolu tal-Ġilju. Din il-Quddiesa se tkun bis-sehem tal-orkestra li se teżegwixxi l-mużika mill-isbaħ tad-Dinastija Camilleri taħt id-direzzjoni ta’ Maestro di Capella Andrew Calleja. Fi tmiemha, tindaqq l-Antifona ‘Madonna tal-Ġilju‘ ta’ Patri Ġorġ Grech.