14.06.2023 – Ħarsa diġitali lejn il-ġurnata tal-Erbgħa

VIDEOS

RITRATTI

Nar tal-Ajru

Ritratti meħuda minn Keith Galea

Quddiesa b’suffraġju għall-erwieħ tas-soċji, bandisti u benefatturi mejtin tas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju

Ritratti meħuda minn TalĠilju Team Media

Marċ brijuż tal-Erbgħa

Ritratti meħuda minn TalĠilju Team Media