L-ISTORJA TAGĦNA

 

Il-belt tal-Isla hija sinonima mal-familja Darmanin. ‘GIUSEPPE DARMANIN E FIGLI’ kien miktub b’ittri kbar fuq bieb ta’ artiġjan reliġjuż fi Triq il-Vitorja. Giovanni Darmanin li l-istatwa tal-Madonna tal-Ġilji jagħtih rabtiet kbar ma ’l-Imqabba kien l-iben il-kbir ta’ Giuseppe, li wassal imħabba daqshekk kbira għall-arti u l-eżekuzzjoni ta ’tant biċċiet li llum jinsabu fil-Knejjes tagħna. Madankollu, hekk kif Giuseppe u martu Maria nee Cumbo żżewġu fl-1816, marru jgħixu l-Belt Valletta, fil-Parroċċa ta ’San Pawl. Kien hemmhekk li twieled Giovanni Darmanin fit-3 ta ’April 1817. L-għada fl-4 ġie mgħammed fil-Knisja ta’ San Pawl mill-Kanonku Dun Pawl Borg. Ingħata lil Giovanni bħala l-ewwel isem imma ngħata l-ismijiet ta ’Paul, Louis, Peter, Pasquale u Rosario kif kienet id-drawwa. L-Parrini tiegħu kienu Anton Schembri u Giovanna, it-tnejn mill-Belt. Imma x’nafu dwaru bħala skultur? Fost l-istatwi ta ’Giovanni Darmanin, hemm is-Santu Redentur u l-Anġlu ta’ Kristu fil-Ġetsemani fil-Birgu. Madankollu, l-Anġlu li naraw illum huwa ta ’Giuseppe Caruana imlaqqam“ Il-Marcjol ”minn Bormla, billi Darmanin’s inqered matul il-gwerra. Huwa esegwixxa l-istatwi ta’ San Roque u l-Madonna tal-Karità għall-Birgu u l-Istatwa ta’ San Duminku fil-Kunvent tad-Dumnikani u l-istatwi tal-Madonna, San Ġwann u Marija Maddalena fiż-Żejtun. Minkejja dan in-numru kbir ta ’xogħlijiet artistiċi, Giovanni Darmanin huwa notat l-aktar għall-Istatwa tal-Madonna tal-Ġilji fl-Imqabba.