Segretarju Eżekuttiv
Julian Falzon

President
Joseph Zammit

Amministratur Finanzjarju
Charmaine Baldacchino

Segretarju Amministrattiv/PRO
Marvin Sciberras

Viċi President
Fernando Dingli

Assistent Amministratur Finanzjarju
Tyronne Barbara

Assistent Segretarju
Julian Zammit

Direttur tal-Kazin
Tonio Facciol

Assistent Direttur tal-Kazin
Amabile Barbara

Chairperson Kumitat Soċjali
Julie Abdilla

Chairperson Għaqda Banda
Walter Farrugia

Chairperson Għaqda Armar
John Barbara

Licencee Għaqda Nar
Benny Dingli

Chairperson Sezzjoni Żgħażagħ
Owen Farrugia

Chairperson Team Media
Emmanuel Briffa

Rettur tal-Fratellanza
Joe Gauci

Ph.D. (USW), M.Sc. (Aberd), B.Sc. (Hons) (Manch), R.G.N. (UK), Dip. Mgt/Adm.

Delegat Lily Juniors
Gigliola Briffa

Chairperson Team Media
Emmanuel Briffa

Delegat Kummissjoni Sport
Joe Farrugia

Surmast Direttur
Mro. Andrew Calleja

Delegat Għaqda Każini tal-Banda
Christopher Briffa

Għalliem tal-Allievi
Mro. Edwin Pace

Konsulenti Legali
Dr. Michael Sciriha
B.A. (Hons.) (Econ.), M.A. (Econ.), LL.D.

Dr. Lucio Sciriha
LL.B. LL.D. M.A. Fin Serv

Konsulent Finanzjarju
Malcolm Bondin
B. Com., B. Accty. (Hons.), F.I.A., C.P.A.