Il-Kumitat Amministrattiv huwa magħmul minn membri nominati li jokkupaw rwoli maniġerjali li jmexxu l-operat ġenerali ta’ kuljum tal-Għaqda Mużikali Madonna tal-Ġilju u l-Każin tal-Banda Ġilju. Hija entità ċentrali marbuta li tiltaqa’ mill-inqas darba fil-ġimgħa biex tiddiskuti kwistjonijiet pendenti u tieħu azzjoni deċiżiva kif jitqies meħtieġ. Disa’ membri huma eletti biex iservu l-istazzjonijiet maħtura tagħhom għal mhux inqas minn sentejn. Il-President, is-Segretarju Ġenerali u t-Teżorier jiffurmaw l-Eżekuttiv tal-kumitat, id-Direttur tal-Każin u l-Uffiċjal tar-Relazzjonijiet Pubbliċi huma rwoli perpetwu, filwaqt li l-erba’ membri li fadal huma msejħa biex jaqdu l-prijoritajiet u l-proġetti tas-Soċjetà tal-lum, minn assistenti sa maniġers jew uffiċjali.

Il-Bord Amministrattiv huwa magħmul mill-Kumitat Amministrattiv innifsu u miċ-chairpersons kollha li jirrappreżentaw id-diversi sezzjonijiet, sottokumitati, kummissjonijiet jew fazzjonijiet li qed joperaw fi ħdan is-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju. L-iskop ewlieni tagħha huwa l-amministrazzjoni u l-organizzazzjoni tal-festa u huwa marbut li jiltaqa’ mill-inqas darba fix-xahar biex jiddiskuti kwistjonijiet u proġetti ġenerali li jwasslu għaliha.