Kumitat Amministrattiv 2022-2024

PRESIDENT Joseph Zammit
SEGRETARJU EŻEKUTTIV Julian Falzon
AMMINISTRATUR FINANZJARJU Charmaine Baldacchino
VIĊI PRESIDENT Fernando Dingli
UFFIĊJAL FUQ RELAZZJONIJIET PUBBLIĊI Marvin Sciberras
ASSISTENT SEGRETARJU Julian Zammit
ASSISTENT AMMINISTRATUR FINANZJARJU Tyronne Barbara
DIRETTUR TAL-KAŻIN Tonio Facciol
ASSISTENT DIRETTUR TAL-KAŻIN Amabile Barbara