PRESIDENT Joseph Zammit
SEGRETARJU EŻEKUTTIV Julian Falzon
AMMINISTRATUR FINANZJARJU Charmaine Baldacchino
VIĊI PRESIDENT u KOORDINATUR TAL-FESTA Teddy Farrugia
SEGRETARJU AMMINISTRATTIV u PRO Marvin Sciberras
ASSISTENT AMMINISTRATUR FINANZJARJU u KOORDINATUR TAL-ATTIVITAJIET Julie Abdilla
UFFIĊJAL RELAZZJONIJIET INTERNI Fernando Dingli
DIRETTUR TAL-KAŻIN Tonio Facciol
ASSISTENT DIRETTUR TAL-KAŻIN Jason Tanti