L-EWWEL BANDA MQABBIJA

L-Għaqda Mużikali Madonna tal-Ġilji tal-Imqabba twaqqfet uffiċjalment fl-1911. L-ewwel laqgħa saret fit-28 ta’ Mejju tal-istess sena taħt il-Presidenza tas-Sur Paolo Caruana, negozjant mill-aktar prominenti tal-Imqabba li kellu rwol importanti ħafna fil-konflitt li jwassal għat-twaqqif taż-żewġ Soċjetajiet ewlenin tal-Festa tal-Imqabba. Fil-fatt is-Sur Caruana mexxa żewġ Għaqdiet oħra tal-Festa mwaqqfa fl-Imqabba. Fl-1898 kien President tal-‘Casino San Giuseppe’ u tal-‘Casino Santa Maria’ fl-1905. S’issa xejn mhu dokumentat dwar dawn iż-żewġ Soċjetajiet, it-tnejn bil-għan li jiċċelebraw iż-żewġ Festi ewlenin tal-Imqabba, li huma l-Assunta tal-Madonna u l-Festa. ad Unur il-Madonna tal-Ġilji. Dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet kienu estremament qosra. Fil-fatt, fl-1910 jew forsi qabel, seħħet il-famuża qasma fi ħdan il-‘Casino Santa Marija’, li wasslet għall-għeluq totali ta’ dan il-każin. Konsegwentement, is-Sur Caruana fetaħ Każin ġdid bl-isem ‘Circolo Pio X’, li l-għan tiegħu kien li jorganizza kull sena l-Festa tal-Madonna tal-Ġilju. Huwa baqa’ fit-tmexxija ta’ dan il-klabb għal tliet snin sal-1914.

Bħall-maġġoranza tal-irħula Maltin, l-Imqabba sofriet ħafna mill-ħsarat kbar li seħħew matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Hekk kif il-gwerra fl-aħħar waslet fi tmiemha, il-ħajja soċjali ta ‘kuljum kienet f’ħażin. In-nies tal-lokal bħall-bqija ta’ Malta xtaqu li jirkupraw minn dan id-diżastru u ppruvaw joħolqu affarijiet li bihom setgħu jirrikreaw lilhom infushom.

Sal-bidu tal-1944, l-ebda waħda miż-żewġ Soċjetajiet tal-Imqabba ma kienet tinkorpora formazzjoni Mużikali uffiċjali. L-ewwel referenza għal Soċjetà Mużikali fl-Imqabba hija dokumentata f’ittra datata 19 ta’ Awwissu 1944, mibgħuta mis-Sur Leonard Bilocca, Segretarju tal-Każin tal-Ġilju fid-Depot tal-Pulizija fil-Ħamrun. F’din l-ittra s-Sur Bilocca, jissottometti l-applikazzjoni sabiex l-isem tal-Każin jinbidel minn ‘The Lily Club’ għal ‘The Lily Band Club’. Din l-ittra ġiet debitament aċċettata u min-naħa tagħha ġiet rikonoxxuta b’ittra oħra indirizzata lis-Sur Bilocca datata 29 ta’ Awwissu 1944 fejn infurmah li b’effett immedjat, l-isem tal-Każin inbidel għal ‘Il-Każin tal-Banda Ġilju’, u b’hekk ġie rikonoxxut uffiċjalment bħala Soċjeta’ Mużikali nhar. fid-29 ta’ Awwissu 1944:

“Sinjur, jiena ordnat mill-Kummissarju tal-Pulizija biex nirrikonoxxi li rċevejt l-ittra tiegħek tad-19-il instant, u ninfurmah li l-isem “The Lily Club” ġie mibdul għal “The Lily Band Club”.

Din l-ittra tindika li attività mużikali diġà għaddiet fi ħdan il-każin li jorganizza l-Festa tal-Madonna tal-Ġilji, u għalhekk, il-Kumitat, applika sabiex jakkwista l-istatus ta’ Soċjetà Mużikali.

Document is an undeniable proof that the Our Lady of Lilies Musical Society is indeed the first Musical Organization ever to be founded in Mqabba.

Huwa wkoll l-uniku dokument oriġinali validu ppubblikat s’issa minn Għaqda Festa tal-Imqabba dwar it-twaqqif tal-Banda tagħha stess.

Il-Banda Madonna tal-Ġilju dehret għall-ewwel darba fil-pubbliku fid-9 ta’ Diċembru 1945, esegwiet Kunċert Mużikali fil-Pjazza ewlenija tal-Imqabba fl-okkażjoni tal-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni taħt id-direzzjoni ta’ Mro Joseph Darmanin. Nhar il-Festa tal-Madonna tal-Ġilju, il-Banda għamlet l-ewwel Marċ ta’ Nofs il-Ġilju tal-Imqabba. Il-Banda libbret ħafna ammirazzjoni mill-bidu nett u ma kinitx sorpriża li 8 xhur biss wara d-debutt tagħha tat l-ewwel servizz tagħha barra l-Imqabba, waqt il-Festa ta’ Stella Maris f’Tas-Sliema f’Awwissu 1946.